CABINET DE
PSIHOLOGIE &
SEXOLOGIE
 Sexologie
Sexologie
SERVICII ÎN PSIHOTERAPIE
 
 

A. Acordăm servicii de psihoterapie pentru cei cu:

 • Anxietate generalizată, fobie socială, atac de panică, stres post-traumatic, etc;  
 • Depresie majoră, maniacală, bipolară I/II etc.;
 • Tulburări de personalitate obsesiv-compulsivă, evitantă, dependentă, paranoidă, schizoidă, histrionică, narcisistică, etc;
 • Probleme de cuplu, divorț, doliu, optimizare pentru căsătorie și alegerea partenerului/partenerei, etc.;
 • Adicție pentru jocul de noroc, alcool, droguri și alte substanțe;
 • Psihotice, schizofrenie, parafilii, etc; 

B. Instrumente psihologice licenţiate şi avizate de Colegiul Psihologilor din România ale cabinetului

 1. Platforma de Evaluare a Dezvoltării, 6/7 ani - 18 ani (PEDb) Licenţă: Serie PB Nr. 0026. Avizat;
 2. Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI/9-12 ani), Licență: MN-00004214;
 3. Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory (M-PACI/13-19 ani) Licență: MN-00004215;
 4. Sistemul de Evaluare Clinic - SEC -Licenţă: Seria AB Nr. 0255. Avizat:
 5. Profilul distresului afectiv;
 6. Scala de depresie Hamilton;
 7. Scala de anxietate Hamilton;
 8. Chestionarul de autoevaluare a sănătăţii mentale;
 9. Scala de dezvoltare post-traumatică;
 10. Chestionarul schemelor cognitive Young;
 11. Scala de atitudini şi convingeri generale;
 12. Chestionarul de acceptare necondiţionată a propriei persoane;
 13. Scala de atitudini şi convingeri 2;
 14. Scala de iraţionalitate pentru copii şi adolescenţi;
 15. Scala de convingeri raţionale pentru copii;
 16.  Inventarul ideilor; Chestionarul de convingeri personale;
 17. Inventarul de supresie "Ursul Alb";
 18. Scala de stimă de sine; Scala de autoeficacitate;
 19. Scala de atitudini disfuncţionale;
 20. Chestionarul gândurilor automate;
 21. Scala de atitudini şi convingeri forma scurtă;
 22. Scala de Evaluare a Tulburărilor Clinice din Adolescenţă – forma scurtă (APS-SF) Licenţă: Serie APS Nr. 0009. Avizat;
 23. Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II), Licență Serie BD Nr. 0242, Avizat;
 24. DAS - Dyadic Adjustment Scale, Licenţă: MN-00000832;
 25. Hare Psychopathy Checklist-Revised 2nd Edition (PCL-R), Licență: MN-00004217;
 26. Quality of Life Inventory- QOLI, LicențăMN-00003986.
 

C. Tarife
 
 • De la 75 euro 
 
D. Clienți
 
 • Institutul de Psihologie și Psihoterapie a Sexualității.
 Sexologie