CABINET DE
PSIHOLOGIE &
SEXOLOGIE
 Sexologie
Sexologie
Formare de bază (licență)
 • Licenţiat în psihologie, absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
  Studii aprofundate (master) 
 • 2008-2010: Psihologie judiciară. Universitatea Hyperion, Facultatea de Psihologie din Bucureşti;
 • 2009-2011: Medicină sexologie. Universitatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Medicină "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca;
 • 2011-2013: Psihologia muncii şi organizaţională. Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Psihologie din Tg. Mureş;
 • 2012-2013: Medicină psihosomatică. Universitatea de Medicină și Farmacie, „Iuliu Hațieganu”, Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca.
Studii postuniversitare de perfecționare și formare continuă:
 • 2006-2007: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic. Universitatea "Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cluj-Napoca;
 • 2009-2010: Psihologie judiciară. Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cluj-Napoca;
 • 2010-2011: Psihobiologia sexualităţii. Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Psihologie și Științele Educației Cluj-Napoca;
 • 2011-2012: Optimizarea performanţei profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv-comportamental, nivel avansat. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cluj-Napoca. 
Ciclul superior de studii universitare (doctorat):
 • 2014-2018: Științe medicale. Domeniu, Medicină Legală. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Facultatea de Medicină din Timișoara.

Formare continuă profesională:

 • 2002: "Rolul psihologului militar în prevenirea fenomenului suicidar în mediul militar", 19-20 aprilie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Psihologie, Cluj-Napoca;
 • 2002:"Aspecte ale psihoterapiei disfuncţiilor sexuale", 19-20 octombrie, Asociaţia de Hipnoză şi Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală din România, Cluj-Napoca;
 • 2002-2006: „Terapie Sistemică: cuplu, copil, familie”, ACTF- Iaşi;
 • 2005-2012: „Terapie de cuplu şi familie” ACT, Bucureşti;
 • 2010-2012: "Psihoterapie cognitiv-comportamentală" Asociaţia de Terapie Comportamentală şi Cognitivă, Bucureşti;
 • 2011-2013: Sex-Therapy (de tip Masteral) IPPS din Cluj-Napoca;
 • 2011-2013: Cognitive-behavioral therapy (CBT) și Rational emotive behavior therapy (REBT) (de tip Materal), Institutul de Psihologie și Psihoterapie a Sexualității, Cluj-Napoca;
 • 2012: „Metode online de promovare a sănătăţii mintale”, Cognitron, Colegiul Psihologilor şi CNSMLA din Cluj-Napoca;
 • 2015: ”Sistemul de management al cazurilor medico-legale” Registrul Național de Medicină Legală și instruire utilizatori și administratori. Guvernul României.
Activități profesionale:
 • 2006- prezent: Psiholog la Cabinet Individual de Psihologie-DC;
 • 2011- prezent: Președinte la Institutul de Sexologie;
 • 2013- prezent: Psiholog la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca;
 • 2018- prezent: Președinte la Colegiul Psihologilor din România, Filiala Cluj;
 • 2018- prezent: Lect. univ. dr. la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”;
 • 2018- prezent: Psiholog la SC Artificial Intelligence AI Health Plus SRL.

Activităţi de colaborare pentru Jurnale științifice internaționale:          

 • 2012 - prezent: membru în bordul de redacţie la: "Journal of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy";
 • 2018 - prezent: membru fondator al „The Journal of Forensic Medical Studies and Research publishes (JFMSR)”;
 • 2019: - prezent: membru în bordul de redacție la „International Journal of Forensic Science & Pathology (IJFP)”. 

Activităţi de cercetare clinică şi psihoterapie:

 • 2002-2003: Operator de cercetare: Adaptarea naţională a testului: „Matrici Progresive Raven în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Cluj-Napoca”;
 • 2003-2004: Operator de cercetare: Adaptarea şi validarea naţională a testului: „Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC) în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Cluj- Napoca”;
 • 2008-2009: Adaptarea şi validarea naţională a chestionarului: „Perceperea ameninţărilor teroriste la adresa democraţiei” în  cadrul Institutul de Studii şi Cercetări ale Terorismului din România;
 • 2008-2009: Adaptarea şi validarea naţională a chestionarului: „Inventarul reacţiilor la constrângerea socială” în cadrul Institutul de Studii şi Cercetări ale Terorismului din România;
 • 2011: Adaptarea şi validarea naţională a testului: „Chestionarul de evaluare clinic-sexual” în cadrul Institutul de Psihologie şi Psihoterapie a Sexualităţii;
 • 2012: Validarea naţională a testului: „Chestionarul de evaluare a managementului sexual” în cadrul Universităţii de Medicină şi farmacie "Iuliu Haţeganu" din Cluj-Napoca;
 • 2013: Validarea naţională a chestionarului: "Profilul distresului afectiv la manageri" în cadrul Universităţii "Dimitrie Cantemir" din Tg. Mureş;
 • 2013: Validarea naţională a chestionarului: "Distresul afectiv la pacienţi cu tulburare de ejaculare" în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţeganu" din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a bateriei de teste: "Evaluarea cognițiilor dezadaptativ implicite la pacienții cu disfuncții sexuale masculine" în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: "Scala sexualității" în cadrul Institutului de Sexologie din Cluj-Napoca; 
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: "Scala reacției afective la primul şi actualul contact sexual " în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: "Chestionar de compatibilitate sexuală" în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: "Scala de comunicare sexuală diadică" în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: "Scala cognițiilor sexuale" în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014-2017: Cercetare: „Procesul decizional în actul de omor”. în cadrul catedrei de Medicină Legală de la Universitatea de Medicină și Farmacie - Victor Babeș - din Timișoara;
 • 2018-2019: Validarea sistemului integrat de evaluare, testare și intervenții standardizate în disfuncțiile sexuale „S+X Software în cadrul SRL Artificial Intelligence AI Health Plus.
Activităţi de organizare, moderare, speaker  și consultare științifică în domeniul clinic:
 • 2011: Conferinţa naţională de psihologie a sexualităţii. Ediţia a I a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 9 decembrie;
 • 2012: Conferinţa naţională de psihologie a sexualității. Ediţia a II a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 6 aprilie;
 • 2013: Conferinţa naţională de psihologie a sexualităţii. Ediţia a III a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 15 martie;
 • 2014: Conferința națională de psihologie a sexualității. Ediția a IV a, Arena Cluj-Napoca, 19 martie;
 • 2015: Conferinţa naţională de psihologie a sexualităţii. Ediţia a V a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 27 martie;
 • 2016: Conferinţa naţională de psihologie a sexualităţii. Ediţia a VI a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 25 martie;
 • 2017: Conferința națională de psihologie a sexualității. Ediția a VII a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, februarie;
 • 2018: Conferința Clujeană de Medicină Legală din Cluj-Napoca, Ediția a I a. UMF Cluj-Napoca, 4-6 octombrie.

Premii naţionale:

 • 2008: Premiul de excelenţă media – pentru activitatea de jurnalist în domeniu psihologiei - 29 mai: Clubul de presă, Cluj-Napoca;
 • 2011: Premiul de excelență cu ocazia inaugurării sediului Colegiului Psihologilor din Romania - 6 mai: CPR, Bucureşti.
 • 2012: Premiu de excelență ”Albert Ellis” pentru cel mai bun psiholog al anului. IPPS Cluj-Napoca;
 • 2013: Premiul de excelență ”Kinsey” pentru studii și cercetări în domeniul sexologie. AIS Cluj-Napoca;
 • 2014: Premiul de excelență ”Psihologul anului 2014” pentru cele mai bune activități în domeniul psihologiei clinice și psihoterapeutice pe anul 2014. AIS Cluj-Napoca;
 • 2015: Premiul de excelență în expertiza psihologică, pentru contribuția adusă în anul 2015 la promovarea expertizei psihologice ca metodologie de investigație și cercetare. Centru Psihologic de Servicii Integrate, Cluj-Napoca;
 • 2018: Premiu de excelență pentru dezvoltarea actului medical din România. Tunic, România.   

Membru afiliat/fondator la instituţii de specialitate:

 • 2008: Asociaţia Psihologilor din România;
 • 2010: Colegiul Psihologilor din România;
 • 2011: Institutul de Psihologie şi Psihoterapie a Sexualităţii;
 • 2012: Institutul de Sexologie;
 • 2013: World Association for Sexual Health (WAS);
 • 2013: European Federation of Sexology (EFS);
 • 2015: American Psychological Association- the Society of Clinical Psychology.

Participări cu lucrări ştiinţifice în domeniul clinic la conferinţe naţionale şi internaţionale:

 • 2018: Conferința Națională de Medicina Sexualității Ed. a XVIII-a, cu participare Internatională, 26-28 Octombrie 2018, Poiana Brasov;
 • 2018: Conferința Națională de Medicină Legală din Cluj-Napoca, Ediția I, 4-6 octombrie 2018, Cluj-Napoca;
 • 2018: „Develop the skills in sex therapy to supervise it.” International Conference "Surveillance in Psychotherapy" 1st edition, Timişoara, June 22, 2018;
 • 2016: „Rolul proceselor inconștiente de informație în evaluarea și testarea personalității la infractorii cu infracțiunea de omor”. Societatea Română de Criminologie, Criminalistică și Științe Penitenciare - Filiala Transilvania, 20-23 septembrie, Alba Iulia;
 • 2016: „Procesul decizional în actul de omor-elemente clinice și nonclinice” Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, 31 mai ac;
 • 2016: ”Tulburarea de ejaculare-diagnostic și tratament”  Conferința Națională de Psihologie a sexualitatii. Vol. I, pp. 43-49. ISBN-L 2286-2862;
 • 2015: „Happiness influence on cognitive determinations. Behavior and society.” The European Culture for Human Rights The Right to Happiness  -3rd edition -, december 17-19, Bucharest. The International Institute For Human Rights;
 • 2015: The perception of the terrorism phenomenon in Romania.Validationthe Questionnaire „The perception of terrorist threatsto Romania. International conferince: Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity,  3end Edition 3-4 december, 2015, Tg. Mures, Romania;
 • 2015: "Ad-terrorism as a Change of Attitude". International conferince: Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity,  3end Edition 3-3 december, 2015, Tg. Mures, Romania;
 • 2015: ”Computer-assisted Psychological assessment and testing of personality disorders for the forensic psychiatric examination commission”. BAFS 11th Annual Meeting 10–13th Of June 2015, pp. 38-39, Ed. Timpul, Iasi, Romania. ISBN 978-973-612-613-0;
 • 2015: ”Judicial aspects of the psychiatric forensic assessment regarding infanticede through the prism of the new legislative guidelines”. BAFS 11th Annual Meeting 10–13th Of June 2015, pp. 39-40, Ed. Timpul, Iasi, Romania. ISBN 978-973-612-613-0;
 • 2015: ”Noi metode de testare psihologică computerizate în cadrul IML Cluj-Napoca”. Conferința Internațională de Criminalistică, 13-15 mai, Cluj-Napoca;
 • 2015: "Evaluarea și testarea psihologică în comisia de expertiză medico-legală psihiatrică". Ministerul Public, Parchetul De Pe Lângă Tribunalul Cluj, 25 mai;
 • 2015: "Validation  of the afective distress questionnaire for patients with ejaculatory disorder". The International conferince: Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity,  2end Edition 28-29 may, 2015, Tg. Mures, Romania;
 • 2015: "The relationship between personality type and coping strategies". The International conferince: Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity,  2end Edition 28-29 may, 2015, Tg. Mureș, România;
 • 2015: ”Psihodiagnosticul și evaluarea clinică medico-legală la persoanele acuzate de viol”  Conferința Națională de Psihologie a sexualității. Vol. III, pp. 76-85. ISBN-L 2286-2862;
 • 2014: Constantineanu, C., Runcan, P., Rață, G. (coord). (2014). Values of Christian Relationships. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-30-3755-2, Conferința Internațională Creștină PFA, Timișoara, 30-31, octombrie 2014;
 • 2013: "Sex-terapie în tulburarea de ejaculare" in Conferinţa Naţională de Psihologie a Sexualităţii, 15 martie 2013, Cluj-Napoca, vol. I, pp. 110-134. ISBN-L 2286-2862;
 • 2012: "Rolul testului MAYSI (Masachusetts Youth Screening Device) în screning-ul psihopatiei şi al abuzului de substanţe". Conferinţa Naţională de Adicţie. Bucureşti 19-20 octombrie 2012; 
 • 2011: „Intervenţii ale terapeutului cognitivist în anxietate, depresie şi disfuncţii sexuale” in Conferinţa Naţională de Psihologie a Sexualităţii, 9, decembrie 2011, Cluj-Napoca, vol. I, pp. 23-41. ISBN 978-973-0-11871-1;
 • 2010: „Psihologul clinician şi societatea”. Ed. UCOS, Sibiu. ISBN: 978-456-022-045-1. Conferinţa Naţională de psihologie „Vulnerabilitate versus Calitatea Vieţii” Organizat de Fundaţia UCOS din Sibiu în  24 septembrie 2010;
 • 2010: „Validarea Chestionarului PATDQ pentru psihologul clinician” Universitatea Spiru Haret din Brasov. Ed. USH, Braşov. Conferinţa Internaţională de Psihologie, „Psihologii şi firul ariadnei,” Braşov, 16-18 aprilie 2010. ISBN: 978-606-557-031-3;
 • 2009: „Ad terror as a means of evoking negative emotions and Change of Attitude” in Scientific Research and Education in the Air Force, p.398-409.  Ed. “Henri Coanda” Air Force Academy Brasov Romania. Data: 20-22 may 2009 ISBN: 978-973-8415-67-6.
Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale ştiinţifice în domeniul clinic şi psihoterapie ca audient:
 • 2013: INTERNATIONAL WORKSHOP IMPROVING MEDICAL COMMUNICATION: NEW TECHNIQUES OF OPTIMIZATION OF THE APPROACH TO THE PATIENT. March, 27-29, 2013. Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţeganu";
 • 2013: Conference, 19-20 April, "SEX 2.0 - SEXUALITÄTEN, INTIMITÄTEN UND BEZIEHUNGEN IM ZEITALTER NEUER MEDIEN" (Sex 2.0 - Sexuality, Intimacy and Relationships in the Age of New Media"). Österreichische Gesellschaft für Sexualforschung – ÖGS, Austria Viena;
 • 2014: 16th World Meeting on Sexual Medicine, October 7, 2014 – October 11, Sao Paulo, Brazil;
 • 2015: ”A II-a ediție a Zilei Psihologului – Conferința Națională de Psihologie și Gala Psihologului”, 29-30 mai, București;
 • 2015: ”Provocări actuale ale practicii psihologiei în context organizațional.” Psihopol Ediția a VIII a 8-9 octombrie;
 • 2016: „Utilizarea metodelor de profilaj în investigarea criminalistică”. 21-23 septembrie 2016, Alba-Iulia;
 • 2017: 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, 27 iunie - 1 iulie, Cluj-Napoca;
 • 2017: Workshop:„Challenges in treating clients with personality disorders” Judith S. Beck, in 9Th International Congress of Cognitive Psychotherapy, 27 iunie-1 iulie, Cluj-Napoca.

Publicaţii de specialitate:

Cărţi (în format print şi E-Book categoria A2 și alte categorii CNCSIS):
  • 2018: Procesul decizional în actul de omor. Modele teoretico-experimentale. Editura Univeritară, București, cat. A2 CNCSIS;
  • 2011: Psihodiagnostic şi evaluare clinică în disfuncţiile sexuale. CIP DC, Cluj-Napoca;
  • 2010: Chestionarul de evaluare clinic-sexual, CIP DC, Cluj-Napoca;
  • 2008: The 9/11 Media Event as a Chance of Attitude, Printhouse: ASCT, Cluj-Napoca.

  Articole  ISI cu IF  (h-index 4*)

  • 2019: Gherman C., Enache A., Delcea C., The multi-factorial determinism of forensic expertise regarding sentince interruption on medical grounds and decision. Journal of Forensic and Legal Medicine. Vol. 61, pp 45-55, DOI 10.1016/j.jflm.2018.10.005. Elsevier. IF 1,103. 
  • 2018: Delcea C., Perju-Dumbravă D., Kovacs M. I., Lupou G. M., Biji M. Ș., Rus E. T., Stâncel C. C., Vîțcu L. I., Stanciu C., Muller-Fabian A, Rus M., S+X-Sextherapy Software. Vol. 1, Issue 1, pp. 65-69. The Proceedings Volume of the International Conference “Supervision in psychotherapy. Filodiritto Editore –Proceedings.Bologna, Italy.
  • 2018: Delcea C., Siserman C., Ad Terror as a means of evoking negative emotions and change of attitude. Vol. 1, Issue 1, pp. 21-29. The Journal of Forensic Medical Studies and Research, Ed. Universul Academic.
  • 2018: Muller-Fabian, A., Baciu, C., Delcea C., Psycho Social Factors of Juvenile Delinquency. Vol. 1, Issue 1, pp. 90-99. The Journal of Forensic Medical Studies and Research, Ed. Universul Academic.
  • 2018: Rus M., Rusu O. R., Perju-Dumbravă D., Opariu  –Dan C., Delcea C. The effect of accidents on dysfunctional attitudes and emotional distress.
   Vol. 1, Issue 1, pp. 59-68. The Journal of Forensic Medical Studies and Research, Ed. Universul Academic.
  • 2018: Timar D. B., Dughi T., Roman R., Ignat S., Delcea C., „Consent Silence Cyberbullyng.” Vol. 1, Issue 1, pp. 48-57. The Journal of Forensic Medical Studies and Research, Ed. Universul Academic. 
  • 2018: Müller-Fabian A, Siserman C, Anițan S M, Delcea D. ”Juvenile delinquency in light of data recorded at the Institute of Forensic Medicine”. Rom J Leg Med [26] 70-75 [2018]. DOI: 10.4323/rjlm.2018.70. Romanian Society of Legal Medicine, IF 0,150. 
  • 2018: Delcea C., Enache A., Siserman C., ”The Reasoning Involved in the Decision Making Process of Individuals Who have Committed Murder”. Int J Ment Health Psychiatry 4:1. doi: 10.4172/2471-4372.1000160, IF, 0,875.
  • 2017: Albert L, Stanciu C, Delcea C, Mihai AS, Popșor S (2017). ”Psycho emotional Factors and Their Role in Craniomandibular Disorders”. Int J Ment Health Psychiatry 3:5.doi: 10.4172/2471-4372.1000156, IF 0,875;
  • 2017: Delcea C, Enache A, Stanciu C., ”Assessing Maladaptive Cognitive Schemas as Predictors of Murder”. Int J Ment Health Psychiatry 3:1. doi: 10.4172/2471-4372.1000142, IF, 1,345;
  • 2017: Müller-Fabian A & Delcea C., ”Juvenile Delinquent’s Decision Making Capacity in Risk Situations: A Multifactorial Approach”. Int J Ment Health Psychiatry 3:1. doi:10.4172/2471-4372.1000141, IF 1,345;
  • 2017: Delcea, C. Enache , A. ”Individual Differences in Personality and Reasoning Traits between Individuals Accused of Murder and those who have not Committed Murder”. Int J Ment Health Psychiatry 3:1. doi: 10.4172/2471-4372.1000140, IF 1,345;
  • 2014:Delcea C., ”Approaching Sexual Dysfunction” in  Values of Christian Relationships. Vol. 3, pp. 77-82 Ed. Didactică și Pedagogică, București;
  • 2013: Delcea C.," The Validation of the Profile Emotional Distress in Men With Ejaculationa Disorders Questionnaire." Cambridge Scholars Publishing, UK, IF 0.120.
  *h- publicații/citări, indexare și recunoaștere prin Google Academic.
   Sexologie